Algemene Informatie

De gegevens op deze site zijn bedoeld als informatie en als hulp in de strijd tegen kanker.  De gegevens kunnen gebruikt worden als ondersteuningen en zijn niet bedoeld om zelfdiagnose te stellen, of om zelf medicatie te plegen. U zult zich altijd moeten wenden tot een gekwalificeerd arts, huisarts of specialist.

U kunt diverse hulpverleners en hulpverlenende instanties ook vinden op onze directory website http://hbkdirectory.nl

Intergraal Kankercentrums in Nederland

Integraal Kankercentrum Zuid – Eindhoven

Adres Zernikestraat 29 5612 HZ Eindhoven Telefoon 040-2971616

Website  http://www.ikz.nl

Integraal Kankercentrum Nederland, locatie Utrecht

Adres Gebouw Trindeborch, Catharijnesingel 55-H 3511 GD Utrecht Telefoon 030-2338060    Website  http://www.iknl.nl

Integraal Kankercentrum Nederland, locatie Rotterdam

Adres Rochussenstraat 125 3015 EJ Rotterdam Telefoon 010-4405800

Website  http://www.iknl.nl

Integraal Kankercentrum Nederland, locatie Nijmegen

Adres Hatertseweg 1 6533 AA Nijmegen Telefoon 024-3527373, 024-3542309 (informatiecentrum)

Website  http://www.iknl.nl

Integraal Kankercentrum Nederland, locatie Maastricht

Adres Parkweg 20 6212 XN Maastricht Telefoon 043-3254059

Website http://www.iknl.nl

Integraal Kankercentrum Nederland, locatie Leiden

Adres Postadres:Schuttersveld 4 2316 ZA Leiden Telefoon 071-5259759

Website  http://www.iknl.nl

Integraal Kankercentrum Nederland, locatie Groningen

Adres Griffeweg 97 9723 DV Groningen Telefoon 088-2345500

Website http://www.iknl.nl

Integraal Kankercentrum Nederland, locatie Enschede

Adres Hoedemakerplein 2 7511 JP Enschede Telefoon 088-2345500

Website http://www.iknl.nl

Integraal Kankercentrum Nederland, locatie Amsterdam

Adres Plesmanlaan 125 1066 CXAmsterdam Telefoon 020-3462555

Website http://www.iknl.nl

VUmc Cancer Center Amsterdam – Amsterdam

Adres De Boelelaan 1117 1081 HV Amsterdam Telefoon 020-4441058

Website  http://www.vumc.nl/cca

Kankercentrum Het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis – Amsterdam

Adres Plesmanlaan 121 1066 CX Amsterdam Telefoon 020-5129111

Website http://www.nki.nl

 

Helen Dowling Instituut, begeleiding bij kanker

Adres:  Rubenslaan 190   3582 JJ Utrecht    Tel: 030-2524020

website:  www.hdi.nl

 

Menaphtonon  in strijd tegen kanker

Electro med PME Devices

Machnetic field therapy

Hufeland Klinik Duitsland Krebstherapie

http://www.cancertutor.com/ The natural cancer treatments

 

 

Disclaimer:
Voor alles op deze website is onderstaande disclaimer van toepassing
Over alles wat wij hebben geschreven is geen sprake van vervanging van reguliere, medische diagnostiek en/of behandeling.

Bespreek eventuele acties die voortvloeien uit de ideeën of de informatie op deze website altijd eerst met uw huisarts of specialist.
Wij stellen ons niet aansprakelijk voor enig nadeel of door eventuele onjuistheden of onvolledigheid.
Deze website is mede ontworpen met het oog op uitwisseling van informatie en het delen van ervaringen.

Ook de informatie, die u op onze site zult aantreffen, is derhalve géén medisch of therapeutisch advies en kan dan ook niet worden gebruikt als hulpmiddel voor diagnose of behandeling van lichamelijke en/of psychische klachten of ziekte.
Deze site is evenmin een aanvulling op -laat staan vervanging van- de adviezen en/of consulten van een gekwalificeerd arts, specialist of therapeut.
Bij lichamelijke en/of psychische klachten of ziekte zult u zich moeten wenden tot een gekwalificeerd arts, specialist of therapeut.
Niemand is bovendien gerechtigd iemand anders ook maar een deel van de reguliere therapie te ontraden op basis van enig deel van informatie op deze site.
De informatie kan, ondanks alle zorgvuldigheid die betracht wordt, fouten bevatten.
Vervoeg u voor al uw wezenlijke vragen altijd bij een -voor wat betreft de onderliggende problematiek- deskundig arts/specialist en vraag in daarvoor geëigende situaties een second opinion met medeneming van uw medisch dossier.

Voor zover onze informatie strekt zijn verder uw rechten als patiënt:
U heeft als patiënt rechten, die wettelijk zijn vastgelegd.
Onder meer is er het principe van ‘informed consent’. Dit doelt op de omstandigheid dat de arts/specialist u volledig en op begrijpelijke wijze moet inlichten over uw ziekte, de vooruitzichten daarvan en de behandelingsmogelijkheden.
Daarnaast mag er geen behandeling of onderzoek plaatsvinden zonder dat u daarvoor uw toestemming heeft gegeven.
Meestal is het voldoende dat de arts u vertelt wat er aan de hand is en u uw toestemming mondeling geeft.
Maar soms, bijvoorbeeld bij experimentele behandelingen, moet de informatie schriftelijk worden gegeven en moet u uw handtekening zetten als bewijs voor uw toestemming.
Ook heeft u het recht op inzage. Dat betekent dat u alles mag lezen wat er in het medisch dossier staat. U kunt daar altijd om vragen.
Verder heeft u recht op een ‘ second opinion’, hetgeen impliceert dat u uw situatie aan een andere arts in een ander ziekenhuis mag voorleggen om zijn/haar mening te vragen in dezen.

Be Sociable, Share!