Doelstelling Stichting help bij kanker

Momenteel wordt iedereen wel geconfronteerd met kanker, u zelf uw naasten, familie of in  uw direkte omgeving.

Wanneer kanker wordt gediagnosticeerd, lijkt de grond onder uw voeten te verdwijnen. De gevolgen van kanker zijn dan ook niet te overzien. Uw leven staat op zijn kop en alle zekerheid lijkt verdwenen. Wist u eerst nog welke weg u wilde gaan, door de gevolgen van kanker kan die weg plotseling afgesneden zijn. De gevolgen van kanker zijn niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel, sociaal en geestelijk. Wanneer u kanker hebt is dat een zware opgave, voor uzelf en voor uw naasten.

Financieel heeft men ook vaak geen uitzicht meer, therapieen zijn kostbaar en worden in sommige gevallen niet of slechts ten dele  vergoed door de zorgverzekeraar.

Wij willen proberen om uw problemen te verlichten en u te helpen waar mogelijk.

Stichting Help Bij Kanker is 100% onafhankelijk, de kosten worden op dit moment uitsluitend gedragen door het bestuur, zij doen dit uit idealistische overwegingen. En zij wil niet verbonden zijn aan websites die zorg en of  zorgproducten verkopen, dit om de neutraliteit niet te verliezen.

De helpbijkanker Stichting reikt mogelijkheden aan die mensen tijdens en na kanker of ziekte versterken op mentaal, emotioneel en sociaal gebied.   De stichting ontwikkelt en zoekt bronnen van steun en informatie voor patienten en hun naasten.  Daar naast draagt de stichting bij, naast geschreven uitingen, aan presentaties.   Als laatste, maar zeker niet onbelangrijkste: De help bij kanker Stichting wil in bepaalde individuele gevallen de financiële belemmeringen wegnemen en zo zorg op dit gebied bereikbaar maken en faciliteren.

Donaties   De Helpbijkanker Stichting gebruikt opbrengsten, giften en legaten voor verschillende doeleinden van de stichting. Denk hierbij aan het verlagen van de prijs van boeken, of het financieel ondersteunen van (individuele) psychosociale hulpvragen. Verder investeert de stichting in de onderzoeking van nieuwe middelen.   Uw donatie is van harte welkom.

Anders helpen   Als je de helpbijkanker Stichting wilt steunen, komen we graag in contact met je. Zo kunnen we afstemmen hoe- en garanderen dat we jouw bijdrage inzetten zoals je wilt. Bijdragen zijn wat ons betreft niet per sé in cijfers uit te drukken; ook hulp, advies of faciliteiten zijn van harte welkom.   Stuur ons een mail of bel voor meer informatie.

anbi

Be Sociable, Share!