Uitlaatgassen van diesel motoren veroorzaken longkanker

We weten al lang dat fijnstof (uitlaatgas)die uit dieselmotoren komen een probleem zijn, maar nu is er bewijs dat ze ook longkanker veroorzaakt.

Human development central to changing cancer burden

‘Uitlaatgassen van diesel motoren  veroorzaken  longkanker’

Uitlaatgassen van diesel veroorzaken longkanker bij mensen.” Een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) windt er geen doekjes om.

Sinds 1988 stonden uitlaatgassen van dieselmotoren op de WHO-lijst van ‘Waarschijnlijk kankerverwekkend’. Verschillende wetenschappelijke studies stelden echter vast dat het kankerverwekkende effect van diesel sterker is dan eerst gedacht. Een werkgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie boog zich over alle resultaten. Haar conclusie was unaniem. Uitlaatgassen van diesel zijn ongetwijfeld kankerverwekkend, staat in haar rapport te lezen.

40 procent

De impact van dieseluitlaatgassen zijn inderdaad niet min. Mensen die er regelmatig mee in contact komen, zoals vrachtwagenchauffeurs of spoorwegarbeiders, hebben tot 40% meer kans om longkanker te krijgen. Bovendien lopen ze ook meer risico op blaaskanker. Dat plaatst de gassen in dezelfde categorie als plutonium en zonlicht.

meer over dit artikel op:  knack.be

 

Diesel Motor Uitlaat Kankerverwekkende

12 juni 2012 – Na een week lang bijeenkomst van internationale deskundigen, het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC), dat deel uitmaakt van de World Health Organization (WHO), heeft vandaag geclassificeerd diesel uitlaatgassen van de motor als kankerverwekkend voor mensen (groep 1), op basis van voldoende bewijs dat blootstelling is geassocieerd met een verhoogd risico op longkanker.

In 1988, IARC geclassificeerde dieseluitlaatgassen als waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens (groep 2A). Een adviesgroep, die beoordeelt en adviseert toekomstige prioriteiten voor het IARC monografieën programma had aanbevolen dieseluitlaatgassen als een hoge prioriteit voor een nieuwe evaluatie sinds 1998.

Er is toenemende bezorgdheid over de kankerverwekkende potentieel van dieseluitlaatgassen, met name op basis van bevindingen in epidemiologische studies van werknemers die in verschillende instellingen. Dit werd nog eens benadrukt door de publicatie in maart 2012 van de resultaten van een grote Amerikaanse National Cancer Institute / Nationaal Instituut voor
Veiligheid en gezondheid op studie van de beroepsmatige blootstelling aan deze emissies in de ondergrondse mijnwerkers, die een verhoogd risico op overlijden door longkanker in de blootgestelde werknemers blijkt.

Het wetenschappelijk bewijs is grondig herzien door de werkgroep en de algehele werd geconcludeerd dat er voldoende gegevens bij de mens voor de carcinogeniteit van dieseluitlaatgassen. De werkgroep vond dat dieseluitlaatgassen een oorzaak van longkanker (voldoende bewijs) ook en nota genomen van een positieve associatie (beperkt bewijs) met een verhoogd risico op blaaskanker (Groep 1).

De werkgroep concludeerde dat benzine uitlaat was mogelijk kankerverwekkend voor de mens (groep 2B), de vaststelling onveranderd ten opzichte van de vorige evaluatie in 1989.

Grote populaties zijn blootgesteld aan dieseluitlaatgassen in het dagelijks leven, of door hun beroep of door middel van de omgevingslucht. Mensen worden niet alleen blootgesteld aan auto-uitlaten, maar ook voor uitlaten van andere dieselmotoren, met inbegrip van andere wijzen van vervoer (bijv. diesel treinen en schepen) en van stroomgeneratoren.

Gezien de werkgroep strenge, onafhankelijke beoordeling van de wetenschap, overheden en andere beleidsmakers hebben een waardevolle evidence-basis waarop de milieunormen voor diesel uitstoot van uitlaatgassen te beschouwen en te blijven werken met de motor en de brandstof fabrikanten van deze doelstellingen.

Het verhogen van milieu-overwegingen in de afgelopen twee decennia hebben geleid tot regelgeving in Noord-Amerika, Europa en elders met achtereenvolgens strengere emissienormen voor zowel diesel-als benzinemotoren. Er is een sterke wisselwerking tussen normen en technologie – normen aandrijftechniek en nieuwe technologie maakt het mogelijk strengere normen. Voor dieselmotoren is dit vereiste wijzigingen in de brandstof, zoals duidelijke afname van het zwavelgehalte, veranderingen in de motor ontwerp om diesel te verbranden efficiënter en vermindering van de uitstoot door uitlaatgassen besturingstechniek.

Echter, terwijl de hoeveelheid deeltjes en chemicaliën worden verminderd met deze veranderingen, is het nog niet duidelijk hoe de kwantitatieve en kwalitatieve veranderingen kunnen vertalen in veranderde voor de gezondheid; het onderzoek naar deze vraag nodig is. Daarnaast zullen bestaande brandstoffen en voertuigen zonder deze aanpassingen nog vele
jaar worden vervangen, met name in minder ontwikkelde landen, waar de regelgevende maatregelen zijn op dit moment ook minder streng zijn.

Opvallend is dat veel delen van de derde wereld wettelijke normen ontbreken, en gegevens over het optreden en de gevolgen van dieseluitlaatgassen zijn beperkt.

Dr Christopher Portier, voorzitter van de IARC-werkgroep, verklaarde: “Het wetenschappelijk bewijs overtuigend is en de werkgroep de conclusie was unaniem: diesel uitlaatgassen van de motor veroorzaakt longkanker bij de mens.”

Dr Portier vervolgt: “Gezien de extra gezondheidseffecten van diesel deeltjes,
blootstelling aan dit mengsel van stoffen moet worden beperkt wereldwijd. ”

Dr. Kurt Straif, hoofd van de IARC monografieën Program, aangegeven dat “De belangrijkste studies die geleid hebben tot deze conclusie waren in hoge mate blootgestelde werknemers. We hebben echter geleerd van andere kankerverwekkende stoffen, zoals radon, dat de eerste studies die aantonen een risico, in een bijzonder beroepsgroepen werden gevolgd door een positief resultaat voor de algemene bevolking. Derhalve moeten maatregelen om blootstelling te verlagen, moeten omvatten werknemers en de algemene bevolking. ”

Dr Christopher Wild, directeur, IARC, zei dat “terwijl de IARC heeft tot taak het vaststellen van de evidence-base voor besluiten op nationaal en internationaal niveau, vandaag de dag de conclusie van een sterk signaal dat de volksgezondheid maatregelen gerechtvaardigd zijn stuurt. Deze nadruk is wereldwijd nodig is, onder meer bij de meer kwetsbare bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden, waar nieuwe technologie en beschermende maatregelen anders kan vele jaren duren om te worden aangenomen. ”

De samenvatting van de evaluatie zal verschijnen in The Lancet Oncology als een online publicatie voorafgaand aan de gedrukte
op 15 juni 2012.

Be Sociable, Share!

Dit bericht is geplaatst in Longkanker met de tags . Bookmark de permalink.