Over kanker en dendritische cellen – celtherapie is een vorm van autovaccinatie

Een dendritische cel

Dendritische cellen zijn onderdeel van het immuunsysteem. Deze cellen moeten niet verward worden met dendrieten in de neurologie. Dendritische cellen hebben hun naam te danken aan de vorm die de cellen hebben.

Het is al geruime tijd bekend dat kankercellen door ons immuunsysteem aangevallen en opgeruimd kunnen worden.

Dendritische cellen hebben in het menselijk lichaam twee taken.

1: Ten eerste zijn ze betrokken bij de eerste reactie van het lichaam op pathogenen (lichaamsvreemde stoffen/ziekteverwekkers). Zij controleren voortdurend het lichaam op de aanwezigheid van deze pathogenen. Ze liggen daarom op plaatsen waar pathogenen binnendringen, zoals huid (ze worden daar Langerhanscellen genoemd) en slijmvliezen. Zodra een dendritische cel een pathogeen tegenkomt zal hij geactiveerd worden en vervolgens cytokines en chemokines maken die dit pathogeen onschadelijk proberen te maken.

2: Hun tweede taak volgt onmiddellijk op de eerste en is onderdeel van het adaptieve immuunsysteem. Dendritische cellen hebben de eigenschap om pathogenen te kunnen opnemen en hun antigenen aan de buitenkant van hun celmembraan te presenteren. Daarom heten ze ook wel antigeen-presenterende cellen (APC’s). Zodra ze een pathogeen hebben opgenomen migreren ze via lymfevaten naar de lymfeklieren (oa de thymus) waarin zij antigenen aanbieden aan naïeve CD4 T-cellen en CD8 T-cellen, waarna deze prolifereren in volwassen T-helpercellen. Dendritische cellen spelen hierbij ook een rol in immuunregulatie waarbij T-cellen die autoreactief werken (en dus eigen weefsel aanvallen) apoptose ondergaan bij binding aan het antigeen wat lichaamseigen is (auto-antigeen).    Populaties   Dendritische cellen worden opgedeeld in twee subpopulaties: conventionele dendritische cellen en plasmacytoide dendritische cellen. Conventionele dendritische cellen bevinden zich in epitheel en maken bij activatie de ontstekingsmediatoren IL-6, IL-12 en TNF-alpha. Deze cellen spelen een rol bij de adaptieve immuunrespons. Plasmacytoide dendritische cellen bevinden zich door het gehele lichaam als precursorcellen (voorlopercellen). Pas nadat ze geactiveerd worden nemen ze de dendritische vorm aan en maken vervolgens veel IFN-alpha. Hun eventuele rol in de adaptieve immuunrespons is onderwerp van wetenschappelijke discussie.

 

Dendritische celtherapie is een vorm van autovaccinatie waarbij afweercellen in het laboratorium worden gekweekt en die daarna opnieuw worden ingebracht bij de kankerpatiënt in de hoop dat deze gekweekte dendritische cellen het falende immuunsysteem van de kankerpatiënt weer zodanig kunnen stimuleren dat ze opnieuw groeiende kankercellen herkennen en opruimen. dit betekent echter niet dat het Nationaal Fonds tegen Kanker patiënten daarom ook aanraadt deze behandeling te volgen.

De term dendritische cellen is bedacht vanwege het uiterlijk van de cellen, die met vele uitlopers een boomachtig aspect hebben. Het Griekse woord dendros betekent namelijk zowel boom als takken.

Er wordt en werd veel onderzoek naar gedaan, maar er zijn ook negatieve ervaringen over klinieken die het uitvoeren, o.a.  resultaatcyfers die niet inorde zouden zijn en emotionele contacten die niet naar wens zijn. In de meeste gevallen worden de behandelingen ook niet vergoed door de zorgverzekeraar, ook al zeggen de uitvoerende klinieken dat het wel vergoed wordt.

Ook in Nederland is en wordt er onderzoek verricht naar dendritische celtherapie, o.a. in Nijmegen en in het UMC. Veel van dit onderzoek is gericht op werkingsmechanisme en de manier om een optimale activering van het immuunsysteem te ontrafelen. Maar een gedeelte hiervan wordt ook bij patiënten uitgevoerd. In Nederland is nog geen fase-3 onderzoek voltooid, waarbij een behandelgroep vergeleken wordt met een placebogroep.

Het is opvallend dat zowel de reguliere als de complementaire geneeskunde belangstelling hebben in deze vorm van kankerbehandeling.

Het is evenmin verwonderlijk dat de reguliere geneeskunde belangstelling heeft voor deze behandeling. Niet alleen ligt een aanpak via het afweersysteem voor de hand, maar ook zijn veel van de inmiddels gepubliceerde resultaten van laboratoriumproeven en klinisch onderzoek veelbelovend. Zo is in het UMC te Utrecht in 2006 een onderzoek gestart naar dendritische celtherapie en zijn er al veel onderzoeksresultaten bekend van buitenlandse centra.

Elke nieuwe ontwikkeling trekt de aandacht. En niet allen die van serieuze en betrokken onderzoekers, maar ook van mensen die denken geldelijk gewin te kunnen halen uit zo’n ontwikkeling. Het is dus mogelijk dat niet ieder centrum dat deze behandeling aanbiedt dat alleen doet omdat er behoefte bestaat aan nieuwe en betere kankerbehandelingen. Helaas is het niet mogelijk om van iedere aanbieder de integriteit en betrouwbaarheid te beoordelen.

Het valt in ieder geval onder de alternatieve geneeskunde zolang als de onderzoeken van of door de universiteiten niet afgerond is.

Kanker is ook vaak heel individueel en complex dit maakt een standaard behandeling uiterst moeizaam zo niet onmogelijk.

Waar in europa wordt dentirische celterapie gegeven

Over het MCC  informatieve waarschuwing  b.v. een vrouw die die inmiddels vrij is van borstkanker heeft in Nederland een uitgebreide reguliere behandeling gekregen met onder andere het medicijn Herceptin. Deze mevrouw heeft alle mogelijkheden om te kunnen genezen met beide handen aangegrepen. Echter niemand kan op dit moment zeggen dat dit komt door behandeling a of b, of dat dit resultaat alleen is verkregen omdat zij al deze behandelingen heeft gevolgd. Wij weten het niet omdat het gaat om eenlingen en niet om grote groepen van patiënten die vergelijkbaar zijn.

 

Be Sociable, Share!

Dit bericht is geplaatst in algemeen met de tags , . Bookmark de permalink.