Kanker en acupunctuur

De bijwerkingen die ontstaan bij de behandeling van kanker met bestraling of chemotherapie, en die soms erg storend zijn, zijn vaak met acupunctuur bevredigend te behandelen. En we zetten naast acupunctuur soms ook bepaalde supplementen in die ondersteunend werken.
We wijzen er echter op dat de neuroacupunctuur word ingezet als complement van de reguliere zorg, en niet als een alternatief voor deze zorg! Dit is de visie van medisch acupuncturisten, ook bijvoorbeeld in de USA.
Met neuroacupunctuur zijn vele symptomen van kwaadaardige aandoeningen te verlichten, maar genezing door alleen neuroacupunctuur is niet wat we pretenderen.
Tenslotte: Als de patiënten het willen, kunnen we ook samen behandelen met een antroposofisch internist en gebruik maken van het antroposofische antikanker middel Iscador (maretak), dit werkt alleen voor sommige kankers en is een vorm van chemotherapie.

Acupunctuur binnen gespecialiseerde klinieken
Er zijn momenteel klinische topinstituuts die acupunctuur aanbevelen als zeer zinvolle complementaire behandeling voor kanker
Steeds meer patiënten en oncologen raken overtuigd van de zin om acupunctuur in te zetten als aanvulling op de reguliere zorg. Uit onderzoek gepubliceerd in 2004 in het tijdschrift Cancer blijkt bijvoorbeeld dat een groot aantal verzekerde patiënten als aanvulling op de reguliere zorg acupunctuur ondergaan. Uit Europees onderzoek bleek in 2004 dat oncologen acupunctuur in het algemeen opvatten als complementaire zorg.
Ook in de USA wordt acupunctuur veel bij kanker ingezet. Onderzoekers van het Department of Health Services, Universiteit van Washington onderzochten hoeveel van de 357709 Amerikaans patiënten, die ingeschreven waren bij een ziektekostenverzekeraar, gebruik maakten van complementaire geneeskunde. Van deze grote groep waren er bijna 8000 patiënten die kanker hadden. Het gebruik van natuurgeneeswijze en acupunctuur was binnen deze groep het grootst, en was significant meer dan bij patiënten die niet aan kanker leden (OR, 1.4; P < 0.001). Vooral patiënten met uitzaaiingen, kwaadaardige bloedafwijkingen en patiënten die behandeld werden met chemokuren maakten frequenter gebruik van natuurgeneeskunde en acupunctuur. Pijnen waren de meest voorkomende symptomen waarvoor behandeling gezocht werd.
De conclusie was dat er een groot aantal patiënten met kanker gebruik maken van complementaire geneeswijzen, met name van natuurgeneeswijzen en acupunctuur, en dat deze interventies relatief goedkoop zijn vergeleken met de kosten van de reguliere zorg. Verder bleek dat de complementaire vormen van therapie niet ingezet werden als alternatief voor de gewone geneeskunde, maar als een aanvulling daarop. (ref 1.)
Acupunctuur, kanker en wetenschappelijk onderzoek
Acupunctuur heeft bij  de behandeling van kankerpatiënten een bewezen nut. Recent onderzoek laat zien dat acupunctuur zowel het immuunsysteem stimuleert, als de afgifte van lichaamseigen pijnbestrijdende stoffen. Bij de behandeling van kanker patiënten met chemotherapie, helpt electroacupunctuur om het immuunsysteem te stabiliseren.
Ook helpt acupunctuur om nare symptomen die met kanker samenhangen te verminderen. Het meest bekend is de misselijkheid en de vegetatieve ontregelingen, alsook het braken. Daar is enorm veel onderzoek naar gedaan. En ook pijnbestrijding is met acupunctuur heel goed mogelijk. Het is zelfs zo, dat pijn die niet goed te behandelen is met pijnstillers, goed te behandelen is met bepaalde vormen van acupunctuur, zoals ooracupunctuur.
Ook andere symptomen, zoals bijvoorbeeld heftig zweten lijken goed op acupunctuur te reageren.  En bijvoorbeeld oedeem van de arm, volgend op een borstamputatie i.v.m. borstkanker, is met acupunctuur goed te behandelen.  Ook last van opvliegers en een droge mond (xerostomia), bijwerkingen van bepaalde anti-kanker geneesmiddelen of bestraling reageren goed op acupunctuur. Dit is een reden voor enkele bekende kankerinstituten om acupunctuur binnen de muren van de instelling aan te bieden als complementaire therapie.
Uit recent onderzoek bleek acupunctuur zelfs voordelen te hebben in vergelijking met geneesmiddelen tegen braken en misselijkheid bij kanker. In een ander onderzoek werd electroacupunctuur vergeleken met het innemen van het antibraakmiddel odansetron, bij vrouwen die een borstoperatie ondergingen. Ook hier was acupunctuur effectiever dan het middel. In het bekende Amerikaanse medische blad JAMA rapporteerden onderzoekers van het nationale instituut voor gezondheid (NIH) enkele jaren geleden dat electroacupunctuur duidelijk effectief was bij de behandeling van misselijkheid en braken ten gevolge van hoog gedoseerde chemotherapie bij patiënten met bloedkanker. Acupunctuur is ook effectief gebleken bij misselijkheid en braken bij kinderen
Ref:
1. Lafferty WE, Bellas A, Corage Baden A, Tyree PT, Standish LJ, Patterson R. The use of complementary and alternative medical providers by insured cancer patients in Washington state. Cancer 2004 Apr 1;100(7):1522-30.
Be Sociable, Share!

Dit bericht is geplaatst in algemeen met de tags . Bookmark de permalink.