Preoperatieve chemoradiotherapie voor carcinoom van slokdarm of slokdarm-maagovergang

Onderzoek

31-01-2013

Pieter van Hagen, Maarten C.C.M. Hulshof, J.J.B. (Jan) van Lanschot, Ewout W. Steyerberg, Mark I. van Berge Henegouwen, Bas P.L. Wijnhoven, Dick J. Richel, Janny G. Reinders, Hugo W. Tilanus en Ate van der Gaast

Doel

Het vergelijken van preoperatieve chemoradiotherapie gevolgd door chirurgie met primaire chirurgie bij patiënten met een potentieel chirurgisch curabel carcinoom van de slokdarm of slokdarm-maagovergang.

Opzet

Multicentrisch, gerandomiseerd, gecontroleerd, fase-3-onderzoek.

Methoden

Patiënten met een potentieel curabel carcinoom werden gerandomiseerd tussen preoperatieve chemoradiotherapie (CRT) gevolgd door chirurgie (n = 178) en primaire chirurgie (n = 188). Patiënten in de CRT-arm ondergingen voorafgaand aan de operatie 5 wekelijkse kuren carboplatine en paclitaxel in combinatie met gelijktijdige uitwendige radiotherapie (41,4 Gy). Postoperatief werden patiënten gevolgd, waarbij overleving, recidieven en complicaties werden bijgehouden. De hazardratio (HR) voor de primaire uitkomstmaat (totale overleving) werd geschat met Cox-regressieanalyse.

Resultaten

In de periode maart 2004-december 2008 werden 366 patiënten geïncludeerd en geanalyseerd. Drie kwart van hen had een adenocarcinoom. Ruim 90% van de patiënten in de CRT-arm kregen de volledige, geplande chemotherapie en radiotherapie. Er was geen significant verschil in postoperatieve complicaties of postoperatieve mortaliteit tussen beide groepen. Bij 92% van de patiënten in de CRT-arm was de resectie op microscopisch niveau radicaal (R0) versus bij 69% van de patiënten in de primaire-chirurgie-arm (p < 0,001). Het percentage patiënten met een pathologisch complete respons in de CRT-arm was 29%. De geschatte 5-jaarsoverleving in de CRT-arm was significant beter dan die in de arm met alleen chirurgie (respectievelijk 47% en 34%; p = 0,003; HR: 0,657).

Conclusie

Preoperatieve chemoradiotherapie gevolgd door resectie leidt tot een significante verbetering van de overleving van patiënten met een carcinoom van de slokdarm of slokdarm-maagovergang.

Preoperatieve chemoradiotherapie voor carcinoom van slokdarm of slokdarm-maagovergang

Gemaakt op maandag 14 januari 2013 09:50

Patiënten met slokdarmkanker of een carcinoom van de slokdarm-maagovergang leven langer als zij voor hun operatie chemoradiotherapie krijgen. Dat blijkt uit een gerandomiseerd onderzoek onder 366 patiënten.

Be Sociable, Share!

Dit bericht is geplaatst in Slokdarm met de tags . Bookmark de permalink.