Lijnzaad en hennepolie een wapen tegen kanker.

Kanker – actueel die ons erop wees dat in onderstaand bericht over positieve effect van lijnzaad bij borstkanker het in de eerste studie gaat om lijnzaad en niet om lijnzaadolie. Kees wees ons ook op deze site waar een en ander vermeld staat over de werking van lijnzaad, een kort citaat:

Kanker-beschermend effect

Door epidemiologische studies heeft men een verband gelegd tussen het in lijnzaad aanwezige lignaan-diglucoside en het verminderde optreden van dikke darm- en borstkanker bij proefpersonen. Lignanen worden door de darmflora ontbonden in enterodiol en enterolacton, deze worden goed geresorbeerd. Uit voedselonderzoek bij ratten heeft men vastgesteld dat lijnzaad de beste bron is voor dit soort van lignaan-diglucoside. Per 1 gr lijnzaad wordt door ratten 800ug omgezet in het werkzame enterodiol en enterolacton. Uit onderzoek van 68 verschillende voedselplanten was de lignanproductie bij lijnzaad 75 keer hoger dan de meest effectieve voedingsplant en 800 maal hoger dan die bij appelen. Ook bij ratten konden beschermende, anti-cancerogene effecten vastgesteld worden bij een voeding met lijnzaad

32 – 22 mei 2005: Bron: Clin Cancer Res. 2005 May 15;11(10):3828-35.

Het is al langer bekend bij complementair werkende artsen en al meerdere malen bewezen in dierproeven, maar een gerandomiseerde dubbelblinde studie bij borstkankerpatiënten bewijst nu ook dat dagelijks 25 gram lijnzaad het apoptosis proces – zelfmoord van kankercellen – bij borstkankercellen vergroot en een significant positief effect heeft op de tumormarkers van de patiënt in vergelijking met placebo groep. Achtereenvolgens vertaling van resultaten uit meest recente studie, daaronder vertaling uit andere studie met zelfde positieve resultaten en daaronder abstract van dierstudie uit 2002 met ook zelfde positieve resultaten. Zelfs een vermindering van longmetastases van 80% t.o.v. placebo groep.

RESULTATEN: Reducties in Ki-67 labeling index (34.2%; P = 0.001) en in c-erbB2 expressie (71.0%; P = 0.003) en verhoogde apoptosis (30.7%; P = 0.007) werden waargenomen in de lijnzaad groep, maar niet in de placebo groep. Er werden geen significante verschillen in calorie en macronutrient inname gezien tussen beide groepen en tussen pre- en post behandelings periodes. Een significante verhoging in gemiddelde urine lijnzaad uitscheiding werd waargenomen in de lijnzaad groep (1,300%; P < 0.01) vergeleken met placebo controles. De total inname van lijnzaad correspondeerde met veranderingen in c-erbB2 score (r = -0.373; P = 0.036) en apoptose index (r = 0.495; P < 0.004)

Een andere studie gepubliceerd april 2005 bewijst dat lijnzaadolie een significant positief effect heeft op voorkomen en zelfs verkleinen van uitzaaiïngen van borstkanker, speciaal in de longen en in lymfklieren op afstand.

RESULTATEN uit deze studie zo goed als letterlijk vertaald, zie verderop in dit artikel het originele abstract:

Vergeleken met de groep met standaard dieet (BD groep), de tumor groei was significant lager (p < 0.05) in de vlaszaadgroep (FS-groep), vlasoliegroep (FO-groep), en lignan secoisolariciresinol diglycoside groep (SDG-groep) (red.: sorry weet hiervoor geen goede Nederlandse vertaling) , en in de SDG + FO groepen, in overeenstemming met verlaagde celproliferatie en vergrote apoptosis; echter, deze relateerden niet significant aan de lipid peroxidation, geindexeerd als malonaldehyde (MDA), in de primaire tumoren. Het optreden van longuitzaaiïngen werd gereduceerd (16-70%) door alle behandelingen, maar significant in de FS groep en in de SDG + FO groepen. De lymfklier uitzaaiïngen op afstand werden significant gereduceerd (52%) alleen in de FO groep. Hoewel het optreden van totale uitzaaiïngen significant werd verlaagd (42%) t.o.v. standaard dieetgroep = controlegroep in de SDG + FO groep, was er geen significant verschil tussen de verschillende groepen met toevoegingen van vlasolie en lijnzaad zelf.

Conclusie: FS reduceert de groei en uitzaaiïngen van bestaande oestrogene borstkanker deels door de lijn- en vlaszaad/olie componenten en niet door lipid peroxidatie

Dietary flaxseed alters tumor biological markers in postmenopausal breast cancer.

Thompson LU, Chen JM, Li T, Strasser-Weippl K, Goss PE.

Department of Nutritional Sciences, Princess Margaret Hospital, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.

PURPOSE: Flaxseed, the richest source of mammalian lignan precursors, has previously been shown to reduce the growth of tumors in rats. This study examined, in a randomized double-blind placebo-controlled clinical trial, the effects of dietary flaxseed on tumor biological markers and urinary lignan excretion in postmenopausal patients with newly diagnosed breast cancer.

EXPERIMENTAL DESIGN: Patients were randomized to daily intake of either a 25 g flaxseed-containing muffin (n = 19) or a control (placebo) muffin (n = 13). At the time of diagnosis and again at definitive surgery, tumor tissue was analyzed for the rate of tumor cell proliferation (Ki-67 labeling index, primary end point), apoptosis, c-erbB2 expression, and estrogen and progesterone receptor levels. Twenty-four-hour urine samples were analyzed for lignans, and 3-day diet records were evaluated for macronutrient and caloric intake. Mean treatment times were 39 and 32 days in the placebo and flaxseed groups, respectively.

RESULTS: Reductions in Ki-67 labeling index (34.2%; P = 0.001) and in c-erbB2 expression (71.0%; P = 0.003) and an increase in apoptosis (30.7%; P = 0.007) were observed in the flaxseed, but not in the placebo group. No significant differences in caloric and macronutrient intake were seen between groups and between pre- and posttreatment periods. A significant increase in mean urinary lignan excretion was observed in the flaxseed group (1,300%; P < 0.01) compared with placebo controls. The total intake of flaxseed was correlated with changes in c-erbB2 score (r = -0.373; P = 0.036) and apoptotic index (r = 0.495; P < 0.004).

CONCLUSION: Dietary flaxseed has the potential to reduce tumor growth in patients with breast cancer.

PMID: 15897583 [PubMed – in process]

Int J Cancer. 2005 Apr 22

The inhibitory effect of flaxseed on the growth and metastasisof estrogen receptor negative human breast cancer xenograftsis attributed to both its lignan and oil components.

Wang L, Chen J, Thompson LU.

Department of Nutritional Sciences, Faculty of Medicine, University of Toronto, Toronto, ON, Canada.

Our previous studies have shown that dietary flaxseed (FS) can reduce the growth and metastasis of human estrogen receptor negative (ER-) breast cancer in nude mice. The aims of our study were to determine (i) whether the tumor inhibitory effect of FS was due to its oil (FO), lignan secoisolariciresinol diglycoside (SDG), or both components, and (ii) whether the effect on tumor growth was related to increased lipid peroxidation. Athymic nude mice were orthotopically injected with ER- breast cancer cells (MDA-MB-435) and 8 weeks later were fed either the basal diet (BD) or BD supplemented with 10% FS, SDG, FO, or combined SDG and FO (SDG + FO) for 6 weeks. The SDG and FO levels were equivalent to the amounts in the 10% FS.

Compared to the BD group, the tumor growth rate was significantly lower (p < 0.05) in the FS, FO, and SDG + FO groups, in concordance with decreased cell proliferation and increased apoptosis; however, these did not significantly relate to the lipid peroxidation, indexed as malonaldehyde (MDA), in the primary tumors. Lung metastasis incidence was reduced (16-70%) by all treatments, significantly in the FS and SDG + FO groups. The distant lymph node metastasis was significantly decreased (52%) only in the FO group. Although the total metastasis incidence was lowered (42%) significantly only in the SDG + FO group, all treatment groups did not differ significantly. In conclusion, FS reduced the growth and metastasis of established ER- human breast cancer in part due to its lignan and FO components, and not to lipid peroxidation. (c) 2005 Wiley-Liss, Inc.

PMID: 15849746 [PubMed – as supplied by publisher]

Hier een dierstudie die de resultaten uit de menselijke studies met vlasolie en lijnzaadolie hierboven bevestigt met zelfde resultaten op voorkomen van uitzaaiïngen en vergroten van apoptose proces. Deze studie is gepubliceerd in 2002.

Nutr Cancer. 2002;43(2):187-92.

Dietary flaxseed inhibits human breast cancer growth and metastasis and downregulates expression of insulin-like growth factor and epidermal growth factor receptor.

Chen J, Stavro PM, Thompson LU.

Department of Nutritional Sciences, Faculty of Medicine, University of Toronto, Toronto, ON, Canada M5S 3E2.

Recent studies indicate that diets rich in phytoestrogens and n-3 fatty acid have anticancer potential. This study determined the effect of flaxseed (FS), the richest source of lignans and alpha-linolenic acid, on growth and metastasis of established human breast cancer in a nude mice model. Estrogen receptor-negative human breast cancer cells, MDA-MB-435, were injected into the mammary fat pad of mice (Ncr nu/nu) fed a basal diet (BD). At Week 8, mice were randomized into two diet groups, such that the groups had similar tumor size and body weight. One continued on the BD, while the other was changed to BD supplemented with 10% FS, until sacrifice at Week 15. A significant reduction (P < 0.05) in tumor growth rate and a 45% reduction (P = 0.08) in total incidence of metastasis were observed in the FS group. Lung metastasis incidence was 55.6% in the BD group and 22.2% in the FS group, while the lymph node metastasis incidence was 88.9% in the BD group and 33.3% in the FS group (P < 0.05). Mean tumor number (tumor load) of total and lymph node metastasis was significantly lower in the FS than in the BD group (P < 0.05). Metastatic lung tumor number was reduced by 82%, and a significantly lower tumor trend (P < 0.01) was observed in the FS group. Lung weight, which also reflects metastatic tumor load, in the FS group was reduced by 20% (P < 0.05) compared with the BD group. Immunohistochemical study showed that Ki-67 labeling index and expression of insulin-like growth factor I and epithelial growth factor receptor in the primary tumor were lower in the FS (P < 0.05) than in the BD group. In conclusion, flaxseed inhibited the established human breast cancer growth and metastasis in a nude mice model, and this effect is partly due to its downregulation of insulin-like growth factor I and epidermal growth factor receptor expression.

PMID: 12588699 [PubMed – indexed for MEDLINE]

13 juli 2011: ik ben kanker-actueel aan het herzien en onderstaande informatie is nog steeds actueel en relevant.

Een persoonlijke opmerking hierbij: zouden alle mensen en organisaties die geld geven aan het KWF zich wel realiseren dat zelden of nooit geld gaat naar onderzoek naar dit soort niet toxische middelen en behandelingen?

Zie ook dit artikel over lijnzaad en hennepolie:

lijnzaad stimuleert significant borstkankercel sterfte en heeft therapeutisch positief effect op borsttumormarkers, blijkt uit kleinschalige (32 patiënten) , maar wel gerandomiseerde dubbelblinde placebo gecontroleerde studie. Andere gerandomiseerde studie bewijst dat lijnzaad borstkankertumor groei kan stoppen en uitzaaiïngen in longen en lymfklieren op afstand kan voorkomen en zelfs kan verminderen/opruimen. Dierstudie die aan beide patiëntstudies voorafging gaf zelfde goede resultaten met o.a. 80% vermindering van longuitzaaiïngen

februari 2001:

Van een bezoeker kregen we de volgende brief, die aansluit op informatie die we al eerder kregen over lijnzaadolie. Voor alle duidelijkheid de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze informatie ligt bij de inzender. Ook is onze

disclaimer onverkort ook hier van toepassing.

Ik las in de Telegraaf van afgelopen zaterdag een stukje over u in de
Telegraaf  (kanker-actueel).

Zelf heb ik geen kanker, maar mijn moeder is hier op 40-jarige leeftijd aan overleden (baarmoederhalskanker verspreid naar de longen) , dus ik houd nieuwe ontwikkelingen altijd goed in de gaten.

Nu heb ik als kind 4 jaar macrobiotisch gegeten en in die tijd waren wij (3 kinderen) ook nooit ziek. Mijn vader verloor in een jaar meer dan 20 kg en kwam door deze voeding op zijn natuurlijke gewicht terug. Uiteindelijk was de macrobiotiek en de mensen in dit wereldje te extreem en vooral omdat mijn moeder dacht dat ze hiermee de vleesboom in haar baarmoeder kon bestrijden
bleek dit achteraf niet de juiste methode.

Ik geloof nog steeds in de relatie tussen goede voeding en het voorkomen (of zelfs genezen van kanker), mede vanwege mijn allereerste baan waarbij ik met producten van de hennepplant aan het werk was (de industriële hennepplant met een laag THC-gehalte waar je niet stoned van wordt). Wij verkochten o.a. kleding en papier, maar ook koudgeperste olie uit de zaden van deze
plant. Wij hadden een kleine voorraad olie laten persen door een Zwitsers bedrijf wat zich al jaren lang op deze plant en olie hiervan had gericht.
De olie moet koud (op kamertemperatuur) en in het donker geperst worden om zijn maximale kracht te behouden.

Wij namen deze olie ’s ochtends op verse jus d’orange (1 a 2 eetlepels) en gebruikte dit als een soort levertraan. Ik heb ook flesjes van 250 ml verspreid in mijn vrienden en kennissenkring en wonderbaarlijk genoeg kreeg ik tal van positieve reacties en veel mensen wilden meer hebben. Vooral mensen die een doosje van 12 flesjes hadden besteld hadden genoeg ervaring opgedaan om het verschil te merken.
Het is supergezond en je ontlasting is ook veel beter. Destijds konden we niet meer aan zaden komen (kwam uit Hongarije) dus het ging niet meer door.
Nu weet ik gelukkig weer een adres (winkel Greenlands op de Utrechtse straat in Amsterdam) die de olie wekelijks van een perser uit Berlijn laat overkomen.

Waarom vertel ik u dit verhaal ?
Ik vraag mij af of u de relatie tussen onze gezondheid en de oliën en
vetten die wij tot ons nemen heeft onderzocht. In het boek van Udo Erasmus “Fats that Heal and Fats that Kill” (ISBN 0-920470-40-8) wordt de relatie namelijk heel duidelijk gelegd. (Noot redactie: wij hebben hier al eerder aandacht aan besteed. Zie archief kankernieuws onderwerp lijnzaadolie)

Dr. Johanna Budwig heeft bijvoorbeeld een kankertherapie ontwikkeld met olie van de vlasplant. Dit wordt in de natuurwinkels verkocht.(Noot redactie: Voor recept Budwigpapje zie uitgangspunten Houtsmullerdieet)

Hoewel de vlasplant bijna gelijk is aan de hennepplant, blijkt de
hennepplant de beste mix van essentiële oliën te bevatten voor het menselijk lichaam. Essentiële oliën, ook wel omega 3,6, en 9 genoemd, komen in bijna geen andere voeding voor die wij normaal tot ons nemen. (alleen in noten en zaden)

Het effect van essentiële oliën in het menselijk lichaam is dat ze voor
zuurstof op cellulair niveau zorgen. Volgens de olie-theorie sterven
slechte cellen (en vrije radicalen) door de aanwezigheid van zuurstof rondom de cellen. Een andere manier om zuurstof bij cellen te krijgen is door te sporten en te bewegen. De redenatie dat slecht eten (veel verwerkt eten,etc.) en weinig beweging tot zuurstofgebrek en vorming van slechte cellen (kanker) in het lichaam kan leiden is de basis van deze theorie en dit onderschrijft u ook op uw website.

Het mooie van het zuurstof-verhaal vind ik dat het zo makkelijk te begrijpen is. Als er zuurstof aanwezig is sterven slechte cellen.

Ik probeer u niets te verkopen, maar ik ben slechts benieuwd of u van deze olie-theorie op de hoogte bent of dat u hiervan gehoord hebt op uw zoektocht naar antwoorden voor uw genezing.

Ingezonden bericht: 11 maart 2013

Er werd mij aangeraden om cannabis (hennep) olie te gebruiken
om van de kanker af te komen en dit vond ik over hoe je het zelf kunt maken:
Be Sociable, Share!

Dit bericht is geplaatst in algemeen met de tags . Bookmark de permalink.