Borstkankermedicijn lapatinib wel vergoed

Auteur Heleen Croonen

Het bericht in De Telegraaf van vanmorgen dat minister Schippers het borstkankermedicijn lapatinib (Tyverb) niet meer wil vergoeden, is onvolledig, aldus een woordvoerder van het ministerie. Uit het rapport van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) waarop de minister zich baseert, blijkt dat het college wel degelijk voor vergoeding pleit. CVZ adviseert alleen niet voor vergoeding van beide aangevraagde indicaties, maar voor één daarvan. Een woordvoerder van de minister geeft aan dat De Telegraaf de wel vergoede indicatie niet in het artikel heeft opgenomen.

Fabrikant GlaxoSmitKline vroeg vergoeding aan voor twee indicaties. Bij therapeutische meerwaarde, of bij gelijke therapeutische waarde aan een bestaand middel met gelijke kosten, zou het middel vergoed kunnen worden. CVZ vond in 2010 nog dat lapatinib niet aan deze eisen voldeed, maar komt hier in 2011 op terug voor één van de twee indicaties.

Het negatieve advies blijft staan voor lapatinib in combinatie met capecitabine bij gevorderde of gemetastaseerde borstkanker bij tumoren met Her2-overexpressie bij progressieve ziekte na eerdere behandeling met een antracyclinederivaat, een taxaan en trastuzumab. Zelfs therapeutisch minderwaardig op sommige punten, volgens CVZ in 2010. Het college gaf echter in 2011 groen licht voor de behandeling van postmenopauzale vrouwen met gemetastaseerde borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van ErbB2 (HER2+) vertoont.

CVZ concludeerde dat de therapie van lapatinib gelijkwaardig is aan de bestaande trastuzumab (Herceptin), beide in combinatie met een aromataseremmer, bij postmenopauzale patiënten met HR+ HER2+ gemetastaseerde borstkanker zonder snelle progressie, zonder uitgebreide viscerale metastasen en zonder hersenmetastasen. Het college wees er daarbij op dat het middel voor deze indicatie geregistreerd is en de beroepsgroep erachter staat.

De beoordeling was een lastige kluif voor het CVZ, want vergoeding van lapatinib gaat samen met meerkosten tot 2 miljoen euro per jaar, en dat is tegen de afspraak. Aan de andere kant is trastuzumab niet in tabletvorm te krijgen zoals lapatinib, maar moet het in het ziekenhuis worden toegediend en dat kost ook wat. Dit was reden voor CVZ om bij wijze van uitzondering toch groen licht te adviseren voor lapatinib. CVZ raadt aan de toepassing van lapatinib strikt te beperken tot de genoemde indicatie en niet toe te staan na falen van trastuzumab, want dan komt er jaarlijks nog eens 1,5 miljoen euro bij. De woordvoerder van de minister geeft aan dat vergoeding per 1 september plaatsvindt.

Heleen Croonen

Artikel in De Telegraaf:

Duur medicijn tegen borstkanker zorgt voor ophef

Brief en rapport van CVZ over lapatinib uit 2011

Een eerder advies uit 2010

Be Sociable, Share!

Dit bericht is geplaatst in Borst kanker met de tags , , , , . Bookmark de permalink.