Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Dit is een origineel bericht van Bevolkingsonderzoek Midden-West

Baarmoederhalskanker komt bij vrouwen van alle leeftijden voor, maar het meest bij vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. Daarom krijgen vrouwen uit deze leeftijdsgroep eens in de vijf jaar een uitnodiging om gratis deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Baarmoederhalskanker komt door een infectie met het Humaan Papilloma Virus (HPV). Dit virus wordt overgedragen tijdens seksueel contact en is erg besmettelijk. Iedereen die seksueel contact heeft gehad, kan dus besmet zijn geraakt. Ook als de vrouw geen klachten heeft, kan zij (een voorstadium van) baarmoederhalskanker hebben

Baarmoederhalskanker kan door een eenvoudig onderzoek, het uitstrijkje, worden voorkomen of in een vroeg stadium worden ontdekt. Bij een vroege ontdekking is de kans groter dat een behandeling succesvol is. De behandeling is vaak ook minder ingrijpend.

In 2012 krijgen de geboortejaren 1952, 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982 een uitnodiging voor dit onderzoek. De persoonsgegevens voor de uitnodiging zijn afkomstig van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Zodra een vrouw zich inschrijft in een gemeente worden de persoonsgegevens in deze administratie opgenomen. Bevolkingsonderzoek Midden-West heeft toestemming om deze gegevens te gebruiken voor de uitnodiging.

Een vrouw ontvangt de uitnodiging van Bevolkingsonderzoek Midden-West of van de huisarts. Als de huisarts de vrouw uitnodigt, stuurt de huisarts eerst de persoonsgegevens van de vrouw naar Bevolkingsonderzoek Midden-West. De gegevens worden dan vergeleken met de persoonsgegevens volgens de GBA. Alleen als deze gegevens met elkaar overeenkomen, wordt de uitnodiging door de huisarts verstuurd. Anders stuurt Bevolkingsonderzoek Midden-West alsnog de uitnodiging.

Op de verwerking van de gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De regels voor verwerking liggen vast in een privacyreglement.

Zie www.bevolkingsonderzoekmidden-west.nl

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Alle vrouwen van 30 tot en met 60 jaar krijgen elke 5 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Het onderzoek gebeurt via een uitstrijkje. Doel is baarmoederhalskanker vroeg op te sporen. Vaak kan zelfs al een voorstadium van baarmoederhalskanker worden ontdekt. Door het vroeg ontdekken van afwijkingen is de kans groter dat behandeling succes heeft.

Uitnodiging
U ontvangt de uitnodiging van Bevolkingsonderzoek Midden-West of van uw huisarts. U kunt zelf een afspraak maken met uw huisarts. In bijna alle praktijken maakt een vrouwelijke assistent het uitstrijkje.

Deelname is gratis en vrijwillig

U beslist zelf of u meedoet aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Het onderzoek is gratis.

Doet u voor het eerst mee?

In de korte film ‘Een uitstrijkje laten maken, wat gebeurt er dan?’ ziet u stap voor stap wat u kunt verwachten. De korte film is beschikbaar in het Nederlands, Turks, Engels en Arabisch.

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Advies Gezondsheidsraad

De Gezondheidsraad heeft op 24 mei 2011 aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport een advies gegeven over mogelijkheden om het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker te verbeteren.

Waarom een advies van de Gezondheidsraad

Nederland heeft een goed bevolkingsonderzoek, één van de beste in de wereld. Met dit bevolkingsonderzoek kan zelfs voorkomen worden dat baarmoederhalskanker ontstaat. Toch kan het bevolkingsonderzoek beter:

Een grote groep 30-jarigen en allochtone vrouwen doet niet mee met het bevolkingsonderzoek. De grootste afwijkingen en de meeste gevallen van baarmoederhalskanker worden gevonden bij vrouwen die niet of onregelmatig meedoen aan het bevolkingsonderzoek.
Er is een nieuwe test ontwikkeld die mogelijk beter is dan de bestaande test.

De minister heeft daarom aan de Gezondheidsraad gevraagd hoe het bevolkingsonderzoek beter kan.

Het advies

De Gezondheidsraad adviseert de volgende aanpassingen om het bevolkingsonderzoek te verbeteren:

1. Gebruik bij de beoordeling van het uitstrijkje eerst de nieuwe hr-HPV-test.

In het laboratorium wordt dan eerst gekeken of in het uitstrijkje het humaan papillomavirus (hr-HPV) aanwezig is. Dit virus kan baarmoederhalskanker veroorzaken.

De hr-HPV-test is gevoeliger dan de bestaande test. Bij de bestaande test wordt gekeken naar celafwijkingen. Met de nieuwe test wordt gekeken of vrouwen risico lopen op het krijgen van baarmoederhalskanker. Dus dat is in een vroeger stadium.

2. Als er hr-HPV gevonden is wordt het uitstrijkje nog een keer beoordeeld.

Lang niet alle vrouwen die besmet zijn met hr-HPV krijgen baarmoederhalskanker.

Daarom adviseert de Gezondheidsraad om het uitstrijkje waarinhr-HPV is gevonden nog een keer te onderzoeken. Dan wordt nauwkeurig gekeken of er ook relevante afwijkende cellen aanwezig zijn.

Vrouwen die geen relevante afwijkingen hebben, maar welhr-HPV-positief zijn, krijgen voor de zekerheid wel extra controles.

3. Nodig vrouwen minder vaak uit voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Beoordeling met de nieuwe hr-HPV-test geeft langer zekerheid dat de kans op afwijkingen erg klein is.

Daarom adviseert de Gezondheidsraad om vrouwen minder vaak uit te nodigen voor het bevolkingsonderzoek.

4. Probeer de deelname te vergroten. Bijvoorbeeld door meer vrouwen uit te nodigen met een afspraak op datum en tijd. En stuur een thuistest op naar vrouwen die niet reageren op de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek.

Met een thuistest kunnen vrouwen zelf een “uitstrijkje” maken en opsturen naar het laboratorium.

Er is wel een nadeel aan deze thuistest. Er kan alleen maar gekeken worden of er hr-HPV aanwezig is. En niet of er relevante afwijkende cellen zijn.

Als er hr-HPV wordt gevonden, moet er daarom nog een uitstrijkje gemaakt worden bij de huisarts of de assistent.

5. Verlaag de leeftijd voor een eerste uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek niet.

Vrouwen worden nu op hun 30e uitgenodigd. Dat blijft zo. Er is gekeken of het zinvol is de leeftijd te verlagen. Volgens de Gezondheidsraad zijn de nadelen groter dan de voordelen:

De kans op een hr-HPV-infectie onder de 30 jaar is erg groot. Ongeveer 10% heeft een hr-HPV-infectie. Maar het lichaam ruimt het virus bijna altijd weer op.

Bij een verlaging van de leeftijd onder de 30 zullen daarom te veel vrouwen onterecht ongerust worden en een onnodig vervolgonderzoek of een behandeling krijgen.

Dit terwijl de kans op baarmoederhalskanker erg klein is bij vrouwen onder de 30 jaar.

 

 

Be Sociable, Share!

Dit bericht is geplaatst in Baarmoeder met de tags . Bookmark de permalink.