borstkanker en hoe ontstaat het?

Wanneer bij u of één van uw dierbaren de diagnose borstkanker is gesteld, kunnen er veel vragen bij u opkomen. Vragen over bijvoorbeeld het verloop van de ziekte en  behandelingsmogelijkheden

borstkanker en hoe ontstaat het?

Ons lichaam is opgebouwd uit cellen met ieder een eigen functie. Om hun werk goed te blijven doen, worden oude cellen opgeruimd en nieuwe cellen gevormd door celdeling. Hierbij ontstaan uit één cel twee cellen die zich vervolgens opnieuw delen, enzovoort. Tijdens de celdeling gaat wel eens iets fout. Deze fout gedeelde cellen gaan in het overgrote deel vanzelf dood en worden door het lichaam opgeruimd. Af en toe gebeurt dit echter niet en kunnen deze cellen zichzelf verder delen. Als in de loop van de tijd ongeveer vijf blijvende fouten in het DNA materiaal  (onze genen) van een borstweefselcel zijn ontstaan, kan dit een kankercel veroorzaken. Kankercellen kunnen zich ongeremd delen, waardoor er steeds meer van deze “foute cellen” ontstaan. Op deze wijze ontstaat een tumor. Bij borstkanker ontstaat deze in de meeste gevallen (80%) uit cellen in de melkklierkanaaltjes. Over het algemeen ontstaat borstkanker in één borst (bijna nooit in de twee borsten tegelijk). Bij de helft van de patiënten blijkt de tumor zich linksboven in de linkerborst of rechtsboven in de rechterborst te ontwikkelen.

Hoe borstkanker exact ontstaat, is helaas niet bekend wel dat oestrogenen dit kunnen beinvloeden. We weten echter wel dat vroege  diagnose van borstkanker veel beter is doordat de ziekte zich dan beter laat behandelen.

Het is belangrijk dat u uw eigen borsten goed kent. U leert zo de veranderingen die uw borsten ondergaan tijdens de menstruele cyclus te herkennen en kunt bij niet eerder opgemerkte veranderingen vroegtijdig uw huisarts raadplegen. De huisarts zal u onderzoeken en indien nodig doorsturen voor nader onderzoek.

Vraag daarom uw arts iedere verandering die u in uw borst voelt te beoordelen. Ook veranderingen van de tepel, zoals plotselinge afscheiding of een ingetrokken tepel, kunnen een aanwijzing zijn.

 

Kans op borstkanker 

Sommige vrouwen hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van borstkanker. Dit geldt met name voor:

* Vrouwen die erfelijk belast zijn (moeder en/of zusters hebben borstkanker gehad)
* Vrouwen die al eerder borstkanker hebben gehad

* Vrouwen die zijn behandeld voor bepaalde goedaardige borstafwijkingen

Een licht verhoogd risico geldt voor:

* Kinderloze vrouwen of vrouwen die pas na hun 35e kinderen hebben gekregen
* Vrouwen die nooit borstvoeding hebben gegeven
* Vrouwen die hun eerste menstruatie hadden voor hun 12e jaar of pas na hun 50e in
de overgang zijn gekomen.
* Alle vrouwen boven de 50 jaar (algemeen leeftijdsrisico)
* Vrouwen met mastopathie (cysten van de melkkanaaltjes)
* Vrouwen die alcohol drinken
* Vrouwen die hormonen gebruiken voor bestrijding van overgangsklachten
en/of osteoporose
* Vrouwen met overgewicht vetten in de borst kunnen oestrogenen opwekken
* Vrouwen met weinig lichaamsbeweging

Alle vrouwen kunnen borstkanker krijgen, ook degenen die niet tot een groep met (licht) verhoogd risico behoren.

Wanneer borstkanker op tijd wordt ontdekt, is het dankzij nieuwe behandelingen veelal goed te behandelen en kunnen veel patiënten genezen. Zorg daarom dat u zich snel laat onderzoeken als u zelf iets ontdekt.

Mannen met borstkanker

Borstkanker komt ook bij mannen voor. Het aantal is echter veel geringer dan bij vrouwen. Eén op de honderd borstkankerpatiënten is een man. Het is daarom belangrijk dat ook mannen die last hebben van pijn of een knobbeltje in de borst zich laten onderzoeken. De behandeling van borstkanker bij mannen is nagenoeg gelijk aan die bij vrouwen.

 

Erfelijkheid

Het lichaam is opgebouwd uit cellen. Elke cel heeft een kern waarin zich 23 chromosomenparen bevinden.  Chromosomen zijn voor een groot gedeelte opgebouwd uit DNA en zijn onderverdeeld in genen. Een gen is een stukje chromosoom dat bestaat uit DNA en informatie bevat over een bepaalde erfelijke eigenschap. Van elk paar chromosomen is het ene chromosoom afkomstig van de moeder en het andere van de vader. Ouders geven dus ieder de helft van hun chromosomen door aan hun zoon of dochter.

Indien in een familie bij drie of meer familieleden bosrtkanker voorkomt, of wanneer in de familie naast borstkanker ook eierstokkanker voorkomt, kan er sprake zijn van een erfelijke aanleg. Daarnaast kan het ontstaan van borstkanker op relatief jonge leeftijd, het voorkomen van borstkanker in beide borsten, of borstkanker bij de man een aanwijzing zijn voor een mogelijke erfelijke aanleg in de familie. Er kan een DNA-onderzoek gedaan worden om erfelijkheid aan te tonen of uit te sluiten.

Erfelijke borstkanker kan worden veroorzaakt door een verandering (een zogenoemde mutatie) van het BRCA-1(breastcancer)-gen op chromosoom 17 of het BRCA-2 gen op chromosoom 13. Een mutatie in één van deze twee of beide genen kan borstkanker en eventueel ook eierstokkanker veroorzaken. In het geval van erfelijke borstkanker wordt dit veranderde BRCA-gen door de ouder doorgegeven aan het nageslacht. Door middel van DNA-onderzoek kan men aantonen of deze afwijkende BRCA-genen bij iemand aanwezig zijn. Vrouwen die een BRCA1- of 2-genmutatie hebben geërfd, hebben ongeveer 50 tot 85% kans om gedurende hun leven borstkanker te krijgen.

Erfelijke borstkanker komt voor bij 5 tot 10% van alle borstkankerpatiënten.

Blijkt iemand een erfelijke vorm van borstkanker te hebben, dan wil dat nog niet zeggen dat alle familieleden deze ziekte krijgen.

 

in stadia

Bij borstkanker onderscheidt men verschillende stadia. De indeling van borstkanker vindt plaats volgens de zogenaamde TNM-clasificatie. Deze deelt de ziekte in op basis van de mate waarin zij voortgeschreden is. T staat voor grootte van de tumor (doorsnede in cm), N voor het aantal aangedane lymfeklieren  en M voor eventuele metastasen (uitzaaiingen).

Een meer nauwkeurige indeling vindt plaats op basis van het pathologisch onderzoek. Het vaststellen van het precieze celtype  en de gradtie is van groot belang voor de behandeling en prognose van de ziekte (kans op terugkeer, overlevingsduur) omdat bepaalde vormen sneller groeien dan andere.

Men kan borstkanker in drie groepen indelen:

1. Voorstadium (Casinoma in situ, ook wel stadium 0 genoemd). De tumor is nog niet buiten de grens van één melkklier of melkgang gegroeid. Ongeveer 10% van de patiënten heeft bij diagnose dit voorstadium.

2. Vroeg stadium: geen uitzaaiingen.
Het vroege stadium wordt onderverdeeld in I, II a/b of III a/b afhankelijk van tumorgrootte en het aantal aangedane lymfeklieren.

3. Laat stadium: uitzaaiingen aanwezig; ook wel stadium IV genoemd.

Vroeg stadium (I-II-III)

Bij deze patiënten is sprake van invasief groeiende borsttumoren. Dit betekent dat de tumor door de wand van een melkklier of melkgang gegroeid is en eventueel nabijgelegen lymfeklieren zijn aangedaan. Elders in het lichaam zijn nog geen uitzaaiingen gevonden. De meeste patiënten behoren tot deze groep en genezing is veelal mogelijk. Dit stadium kan na pathologisch onderzoek in drie gradaties en een veelheid van celtypen worden onderverdeeld (zie laboratoriumonderzoek). Daarnaast wordt een indeling gemaakt op basis van de grootte van de tumor en het aantal aangedane lymfeklieren. De prognose en keuze van de meest geschikte behandeling is afhankelijk van tumorgrootte, aantal aangedane lymfeklieren, de gradatie en het celtype. De behandelmogelijkheden worden individueel op de patiënt afgestemd en besproken. Vraag uw behandelend arts naar de resultaten van het pathologisch onderzoek en overleg de behandelmogelijkheden. De gratis brochure “interpreteren van het pathologieverslag” is via deze website te downloaden of bestellenen en is een goede leidraad.

Laat stadium (IV)

Bij deze patiënten zijn uitzaaiingen aangetroffen in andere organen of weefsels dan de borst of lymfeklieren nabij de borst. Uitzaaiingen ontstaan doordat kankercellen via de lymfevaten of bloedvaten versleept worden naar andere delen van het lichaam. Daar nestelen zij zich en delen zich opnieuw, zodat ook in dat lichaamsdeel een tumor ontstaat. Bij borstkanker komen uitzaaiingen behalve in de lymfeklieren vaak terecht in de botten, longen, lever of hersenen. Wanneer dergelijke uitzaaiingen zijn aangetroffen, is genezing niet meer mogelijk. Wel kan door middel van behandeling vaak de duur van het leven worden verlengd en de kwaliteit worden verbeterd.

uitgebreidere informatie is te vinden op stichtinghelpbijkanker

Wilt u meer weten over behandeling en operatie http://www.chirurgenoperatie.nl/pagina/borstkanker/borst_diagnostiek.php

Be Sociable, Share!

Dit bericht is geplaatst in Borst kanker met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.